Hà Nội
Hiện tại
24°C
Ngày có mây rải rác
34° 20°
Ngày mai
Ngày có mây rải rác
33° / 22°
Thứ Hai
Ngày có mây rải rác
34° / 22°
Ðà Nẵng
Hiện tại
25°C
Mưa
28° 24°
Ngày mai
Mưa
29° / 24°
Thứ Hai
Mưa
29° / 24°
TP HCM
Hiện tại
27°C
Ngày có mây rải rác
33° 26°
Ngày mai
Mưa
33° / 26°
Thứ Hai
Mưa
33° / 26°