Hà Nội
Hiện tại
30°C
Ngày có mây rải rác
34° 22°
Ngày mai
Mây
26° / 21°
Thứ Năm
Ngày có mây rải rác
28° / 20°
Ðà Nẵng
Hiện tại
29°C
Ngày nắng
32° 23°
Ngày mai
Mưa
31° / 24°
Thứ Năm
Mưa
28° / 24°
TP HCM
Hiện tại
34°C
Ngày có mây rải rác
35° 25°
Ngày mai
Mưa
36° / 26°
Thứ Năm
Mưa
35° / 26°