Hà Nội
Hiện tại
21°C
Ngày có mây rải rác
23° 13°
Ngày mai
Ngày có mây rải rác
25° / 17°
Thứ Tư
Ngày có mây rải rác
26° / 16°
Ðà Nẵng
Hiện tại
20°C
Mưa
22° 20°
Ngày mai
Mưa
23° / 21°
Thứ Tư
Mưa
22° / 20°
TP HCM
Hiện tại
29°C
Ngày nắng
31° 23°
Ngày mai
Mưa
33° / 24°
Thứ Tư
Mưa
32° / 23°