Hà Nội
Hiện tại
14°C
Ðêm có mây rải rác
25° 14°
Ngày mai
Mưa
20° / 17°
Thứ Tư
Ngày có mây rải rác
24° / 15°
Ðà Nẵng
Hiện tại
19°C
Mưa
22° 19°
Ngày mai
Mưa
23° / 19°
Thứ Tư
Mưa
22° / 18°
TP HCM
Hiện tại
23°C
Ðêm có mây rải rác
35° 23°
Ngày mai
Ngày có mây rải rác
35° / 23°
Thứ Tư
Mây
36° / 24°