Meril Strip “Dəmir iradəli qadın” filmində Marqaret Tetçer rolunda