Amerikada İkiinci Dünya müharibəsi dövrü əməkçi qadın simvolu olan Rozinin portreti