Qreta Thunberq Stokholmda İsveç parlamenti qarşısında “İqlim naminə tətil” aksiyası keçirir, 30 noyabr, 2018.