Vaşinqtonun Nəbzi

Sentyabr 2018

Qədim Romalıların Mirası

Qərb sivilizasiyasının təşəkkül tapması və dünya tarixində dominant mövqe tutmasının səbəbləri kimi çox amillər qeyd olunub. Coğrafiya, iqlim, siyasi-fəlsəfi təkamül, texnoloji inkişaf, liberalizm ənənəsinin kök salması bu xüsusda tez-tez müzakirə mövzusu olur. Lakin bu günlərdə danimarkarlı alimlərin irəli sürdüyü nəzəriyyə indiyədək az adamın haqqında düşündüyü tarixi elementə diqqət yetirir – yollar. “Qlobal miqyasda iqtisadiçılar və […]

Oxumaqda davam et

Tarix
əlavə məqalələr göstər