Washington’daki Pew Araştırma Merkezi seçimler öncesi Türk halkının çeşitli konularda ne düşündüğünü araştırdı. Türkler genelde ülkenin gidişatından memnun. Halkın yüzde 49’u halinden memnun olmadığını söylerken yüzde 48’i hayatından memnun. 2009 yılına göre önemli bir fark var, iki yıl önce hayatından memnun olmayanların oranı yüzde 60 çıkmıştı. Halkın yüzde 38’i 2009’da “halimden memnun değilim” yanıtı vermişti. Yani 2009’da Türkler’in dörtte üçü Türkiye’nin yanlış yolda olduğunu düşünüyordu. Dış politikada Başbakan Erdoğan hükümetine olumlu not verenlerin oranı yüzde 62. Nüfusun bu kesimi, Erdoğan’ın uluslararası alanda Türkiye’nin daha etkin bir rol oynamasını sağladığına inanıyor. Arap ülkelerinde özellikle Mısır, Ürdün, Lübnan ve Filistin’de Erdoğan’a duyulan güven oranı yüksek. Ekonomiye gelince halkın yüzde 49’u “ekonomi iyi” derken, yüzde 48’i ekonomik koşulların kötü olduğunu söylüyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde ekonomik kriz yaşanırken, Türkler’in neredeyse yarısı ekonomiden umutlu görünüyor.

Foto: Maurice Asseo

PEW araştırma sonuçlarını birkaç başlık altında toplamış. Gelin bunları gözden geçirelim.

*Dindarlık: Türkler’in günde beş defa namaz kılanları, yüzde 64 oranında ülkenin gidişatından memnun. Haftada bir kez namaz kılanların yüzde sadece 41’I gidişattan memnun olduğunu söylüyor. Yalnızca dini günlerde dua edip namaz kılan veya hiç dua etmeyenler arasındaysa ülkenin gidişatından memnun olanların oranı yüzde sadece 32.

*Avrupa mı Ortadoğu mu: Ankete katılanların yüzde 25’i, Türkiye’nin yüzünü Ortadoğu’ya daha çok gevirmesi gerektiğini söylerken, Avrupa yönünü gösterenlerin oranı yüzde 17. Her 10 kişiden 4’üyse her iki bölgenin de aynı derecede önemli olduğunu düşünüyor.

Foto: Maurice Asseo

*Türkiye’yle İlgili Görüşler: nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde (Ürdün, Lübnan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Filistin) Türkiye hakkında olumlu düşünenlerin oranı yüksek. Ancak Avrupa ülkelerinin birçoğunda da Türkiye hakkında olumlu görüşlere sahip olanların oranı yüksek. Fransa’da bu oran yüzde 61, İngiltere’de %54, Ukrayna’da %58, Rusya’da %66.

*AB Üyeliği: Şu anda Türkler’in yüzde 52’si Avrupa Birliği üyeliğini destekliyor, yüzde 42’si ise üyeliğe karşı. 2005 yılından buyana AB’ye destek veren Türkler’in oranında 16 puanlık düşüş görüldü. Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin AB üyeliğine verdiği desteği de inceleyen PEW’un vardığı sonuçlar şöyle: İspanya’da destek oranı % 62%, İngiltere’de %51. Ancak Almanya’da Türkiye’nin üyeliğine karşı olanların oranı çok yüksek ve %71. Fransa’da da bu oran %61.

PEW Araştırma Merkezi’nin açıkladığı sonuçlar, Türkiye’de 21 Mart-12 Nisan 2011 arasında 1,000 yetişkinle yapılan ankete dayanıyor. Bence aşağıdaki linklerden raporun tamamına bakmanızda yarar var. Ayrıca PEW hakkında genel bilgiyi de araaştırma merkezinin kendi sitesinde bulabilirsiniz. Türkiye’de 12 Haziran seçimleri öncesi Washington’da konuşulan bu anketin ilginç sonuçları. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz bu görüşlere katılıyor musunuz?
Raporun tamamını aşağıdaki link’te görebilirsiniz:
http://pewglobal.org/2011/06/07/on-eve-of-elections-a-more-upbeat-mood-in-turkey/.

PEW’un web sitesi için aşağıdaki link’e bakabilirsiniz:
http://pewglobal.org/.