Uluslararası Kriz Grubu’nun İstanbul’da yaşayan temsilcisi gazeteci yazar Hugh Pope’un son raporu yeni Türk hükümetine düşen 10 görevi sıralıyor. Pope’un son dört yıldır Türkiye’deki incelemelerine dayanan rapora göre, seçimlerden sonra kurulacak hükümetin yapması gereken 10 iş var. Bunları sıralıyor ve yorumu size bırakıyorum:

1-Türkiye’nin AB üyelik sürecini yeniden başlatmak

2-Kıbrıs sorununa çözüm bulmak

3-Kapsamlı ve geniş bir anayasal reform gerçekleştirmek

4-Kürt sorununa çözüm bulmak amacıyla reformları genişletmek ve derinleştirmek

5-Türkiye’nin Ortadoğu’yla ilgisini devam ettirmek

6-İsrail’le ilişkileri normalleştirmek için  imkan aramak

7-Ermenistan’la ilişkileri normalleştirmek için fırsat yakalamak

8-Ege Denizi’ndeki sorunları gidermek

9-Hukuk, eğitim sistemlerinin, kadın hakları ve ifade özgürlüklerinin genişletilmesi için uzun dönemli  düzeltmeler yapmak

10-Demokratik katılımı genişletmeye devam etmek.

Bu görüşlere katılıyor musunuz? Sizce hükümet ne yapmalı? Yazın, tartışalım.

Uluslararası Kriz Grubu’nun bu konulardaki önerilerini ayrıntılı olarak görmek istiyorsanız aşağıdaki link’e bakabilirsiniz.

http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/turkey-cyprus/turkey/ten-tasks-for-turkeys-new-government.aspx

Ayrıca Uluslararası Kriz Grubu ve çalışmalarıyla ilgili bilgi için aşağıdaki adrese gidebilirsiniz:

http://www.crisisgroup.org/en.aspx