Türk-Kızılderili Dostluğu Kongre’de

Posted November 14th, 2011 at 2:26 pm (UTC-5)
3 comments

Amerikan Kongresi’nde çok sayıda ve çok çeşitli konular tartışılır, birçok yasa tasarısı gündeme gelir, tartışılır, oylanır. Bunlar arasında gündemin ilk sıralarında olanlar Amerikan medyasına yansır, tartışma konusu olur, gündemde ön sıralarda olmayanlarsa sessizce gelir geçer, yasa tasarısının ilgilendirdiği bir başka ülke varsa, diasporalar konuya el atar, ilgili ülkenin basın yayın organlarına konu olur yasa tasarısı ve internet sitelerinde yer alır. Türkiye’yle ilgili konular da Amerikan medyasına yansımasa da Amerika’daki Türk internet sitelerinde ve Türkiye’deki haber organlarında yer bulur. Geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclisi’nde Türkiye’yi ilgilendiren bir yasa tasarısı görüşüldü. Tasarı, Amerikalı Kızılderili kabilelerine  federal hükümetin onayına gerek kalmadan Türk şirketleriyle ticaret yapma imkanı verilmesini öngörüyor.

Amerikalı Kızılderili tek Temsilciler Meclisi üyesi “Yerli Amerikan Dostluk Grubu” Eşbaşkanı ve Türkiye Dostluk Grubu’nun da üyesi olan Tom Cole tarafından sunulan 2362 sayılı ”Amerikan Yerlileri Ticaret ve Yatırım Yasa Tasarısı 2011”  tasarı, Temsilciler Meclisi Doğal Kaynaklar Komitesi Kızılderili ve Alaska Yerlileri İşleri Alt Komisyonu’nda tartışıldı. Komisyon Başkanı Cumhuriyetçi Parti Alaska milletvekili Don Young, tasarının yerli Amerikalılar’a, ekonomik kalkınmalarına engel oluşturan bürokratik zaman kayıplarını aşıp, topraklarını dış yatırımlara açma yolunda yardımcı olacağını söyledi. Young, tasarıya yerli Amerikalı grupların da destek verdiğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Parti Oklahoma üyesi Tom Cole da, tanık olarak katıldığı oturumda, tasarısının, Amerika’yla Türkiye arasındaki ticareti kolaylaştırmayı ve Amerikan yerlilerinin yaşadığı bölgelerin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçladığını bildirdi. Birçok kişinin kendisine, ”Neden Türkiye?” sorusunu sorduğunu belirten Cole, ”Bunun yanıtı çok basit. Türkiye, yerli kabilelerle ekonomik ortaklık kurmaya yoğun ilgi gösterdi. Türkiye, Amerikan yerlilerinin bu yılki zirvesine katılan ilk yabancı hükümet oldu. Türk halkı da Amerikan yerlilerine karşı gerçek anlamda bir yakınlık duyuyor. Birçok Türk, yerlilerle aynı soydan geldiklerine inanıyor. Buna inanırsınız ya da inanmazsınız, ama şu bir gerçek ki, Türkler yerlilere yardım etmek istiyor. Tasarı da, kilit bir müttefikle bağları güçlendirmek ve ekonomik zorluklar yaşayan yerli ekonomilerine katkıda bulunmak için, Türkler’in hissettiği bu yakınlıktan yararlanacak”, dedi.

Anadolu Ajansı Washington muhabiri Mehmet Toroğlu’nun haberine göre, Cole, tasarının başarılı olması halinde, diğer yabancı hükümetler ve şirketlerin de Türkiye’yi örnek alarak Amerikalı yerli kabilelerin yaşadıkları bölgelere yatırım yapabileceklerini kaydetti. Temsilciler Meclisi üyesi, ”Bu durum, yerlilerin yararına olacağı gibi, ABD’nin Türkiye gibi tarihi müttefiklerle bağlarını güçlendirebilir. Bunun yanında, ülkemizde en çok sıkıntı çeken topluluk olan yerli Amerikan kabilelerinin durumlarının iyileşmesi, hem ülkemizin yararına olacak, hem de dünyadaki imajımıza olumlu etki yapacaktır” diye konuştu.


Tasarının sunulması için yoğun çalışmalar yapan Amerika Türk Koalisyonu (Turkish Coalition of America (TCA)  Başkanı Lincoln McCurdy de,  iki köklü müttefik olan Türkiye ve ABD’nin, aralarındaki ortak ekonomik çıkarlardan yeterince yararlanamadığını söyledi. Ekonomisinde katettiği önemli ilerlemelerle Türkiye’nin, yerli Amerikan kabilelerin yaşadığı bölgelerin durgun ekonomilerini güçlendirebileceğine ve böylece yerlilerin federal hükümet fonlarına bağımlılığını azaltabileceğine işaret eden McCurdy, dünyanın birçok yerindeki Türk yatırımlarının önemli istihdam ve büyüme fırsatları yarattığını bildirdi. Uzun yıllar İstanbul’da Amerikan Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi olarak görev yapan McCurdy, 2362 sayılı tasarının, Türk şirketlerinin doğrudan yatırımlarını yerli Amerikalı kabilelerin yoğun olduğu topraklara çekebileceğini belirtti. TCA’in de katkısıyla, Türk şirketleriyle yerli Amerikan kabileleri arasında sağlam bir anlayış ve işbirliği isteği oluştuğunu anlatan McCurdy, tasarının bu karşılıklı ilgiden istifade ederek, yerlilere yatırım yapmanın önündeki engelleri azaltmayı amaçladığını kaydetti.

ABD İçişleri Bakanlığı’nın Yerli Amerikalılar Bölümü Başkanı Mike Black de, tasarının Amerikan yerli kabilelerinin ekonomik kalkınmasını kolaylaştıracağını ve Türk girişimcilerinin yatırımlarını teşvik edeceğini söyledi, bu nedenle tasarıya destek verdiklerini bildirdi. Yerlilerin bölgelerinde işsizlik oranının, ABD’nin geneline oranla çok daha yüksek olduğuna işaret eden Black, Türkiye ile ticari ilişkilerin geliştirilmesinin, yerli Amerikan toplumları için yeni gelir kaynakları ve istihdam yaratma potansiyeli sunduğunu belirtti.


Oklahoma’daki Quapaw Kabilesi İş Komitesi Başkanı John Berrey de, yaşadıkları ekonomik kriz ve bazı kabilelerde yüzde 80’lere varan işsizlik oranını hatırlatarak, yerli Amerikalı kabilelerin ekonomik kalkınmalarını geliştirmek ve refaha ulaşmak için yaratıcı yollar bulmaları gerektiğini söyledi. Berrey, kuvvetle desteklediği tasarının yerli Amerikan kabilelerin yaşadıkları yerlerde ekonomik kalkınma fırsatlarını geliştirici, Türkiye’deki özel sektör tarafından yatırım imkanları yaratıcı ve Türkiye ile yerli Amerikan toplulukları arasında sağlam ilişkiler tesis edici unsurlar barındırdığını kaydetti. Berrey, geçen yıl Kasım ayında TCA’in sponsorluğunda yaptıkları Türkiye ziyareti sırasında çok iyi ağırlandıklarını ve Türkiye’de Amerikalı Kızılderililere karşı yoğun bir ilgi gözlemlediğini söyledi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Namık Tan da, alt komiteye 2362 sayılı tasarıya destek veren bir mektup gönderdi. Tan, mektubunda, tasarının Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik bağların daha da arttırılmasının yanında, Türkiye ve Türk-Amerikalılar’ın yerli Amerikan kabileleriyle kültürel, eğitimsel ve ticari ilişkileri geliştirmeye gösterdiği ilgiden istifade etme potansiyeli taşıdığını belirtti. Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihsel olarak öncelikle siyasi ve askeri çıkarlarca yönlendirildiğine dikkati çeken Tan, 2362 sayılı tasarının ise ortak ekonomik çıkarları vurgulayarak bu ilişkiyi tümüyle yeni bir düzeye taşıyabileceğini kaydetti. Tan mektubunda, ”Ülkelerimiz arasında ticaretin geliştirilmesi, sadece Türkiye ile ABD’nin köklü ortaklığına ilave sunmakla kalmayacak, Türkiye’nin büyüyen ekonomisinin küresel finansal krizin olduğu bir dönemde Amerikan pazarlarını güçlendirmesini de sağlayacak. Bu tasarıyla birlikte ayrıca, Türkiye durağan ekonomiye sahip yerli Amerikan kabilelerinin yaşadığı yerlerde ekonomik büyümenin güçlenmesine ve yerlilerin Amerikan federal hükümetinin fonlarına olan bağımlılıklarının azaltılmasına katkı sunabilecek” dedi.

Yasa tasarının onaylanması durumunda sayıları 6’ya kadar çıkabilecek kabile veya kabile konsorsiyumuna, Türk şirketleriyle federal hükümetin onayına gerek kalmadan ticari bağlar kurma yetkisi verilecek. Böylece, Türkiye, federal hükümetin iznine gerek kalmadan Amerikan yerlilerinin çalışabileceği tek ülke konumuna geçecek. Bu düzenlemenin başarılı olması halinde, uzun vadede istenirse başka ülkelere yönelik de benzer düzenlemelerin gündeme getirilebileceği belirtiliyor. Düzenlemeyle ayrıca, tasarı kapsamındaki faaliyetler, federal fonlardan harcama gerektirmeden, özel sektör tarafından fonlanacak. Bunun da federal hükümetin, yerli Amerikalılar’ın ekonomilerini düzeltmeye yönelik çabalar açısından kolaylaştırıcı unsur olacağı kaydediliyor.

Amerika’da her yıl Kasım ayında Kuzey Amerika yerlilerinin tarihi ve kültürel mirasını kutlamak ve yaşatmak amacıyla “Amerikalı Kızılderili ve Alaskalı Mirası Ayı” (American Indian & Alaska Native Heritage Month) kutlanır. Bu yıl Türk Amerikan Koalisyonu (TCA) ve Yerli Amerikalı dernekler artan Türk-Kızılderili dostluğunu vurgulamak amacıyla Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde ortak bir resepsiyon düzenliyor, resepsiyona Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Namık Tan ev sahipliği yapacak.

Amerikalı Kızılderililerle Türkler aynı soydan mı bilmiyorum ama iki tarafın da ticaret ortaklığı açısından ciddi ve samimi bir çaba içinde olduğu bir gerçek. Tasarının aysonuna kadar oylanacağı konusunda taraflar umutlu. Bekleyip göreceğiz, Kongre’nin bu girişime destek çıkıp çıkmayacağını. Sizce ne olur?

 

3 responses to “Türk-Kızılderili Dostluğu Kongre’de”

 1. ıcah liamsi namarhak says:

  hani derler ya. kasırgaların belirtisi esmeye başlayan rüzgarlardır. bugün kongrede esen rüzgar gelecekte kasırgaya dönüşebilir. yani demek istedigim bugünlerde kongrede yapılmaya çalışılan uygulamanın gelecekte amerika ile türkiye arasında yapılmasının belkide işareti. kızılderililerin türkiye konusundaki bu girişimlerinin temel mantıgı birbirlerine ısınabilmesidir sanırım. genetik olarakta y kromozonu sadece ve sadece türkler ve kızılderililerde oldugu ispatlanmış bir real konu olarak karşımıza çıkmaktadır. ayrıca tarhçilerin kızılderililerin orta asyadaki türk obalarından alaska üzreniden amerikaya göç edenler oldugu yönünde bazı yazı ve açıklamalara rastladım. türkler ile kızılderililerin birbiri ile bazı yönlerden kendilerie karşı sıcak hissetmelerinin belkide sezgilerinin ve temel içgüdülerinin etkisi var diye düşünüyorum. kadehimi türk-kızılderili ticari işbirligine kaldırıyorum….

  türkiye ile amerika arasındaki bagların gideek güçlendigini hissediyorum. dış işleri bakanın hillary clinton un söyledigi bir sözü anımsatmak istiyorum. TÜRKİYE BATININ VAZGEÇİLMEZ BİR KALESİDİR. eger birbirimizden vazgeçersek. şimdiden kendini güç zanneden ülkelerin maskarası oluruz. eger birbirimizi anlayarak işbirligine giden yolları açmaya başladıgımız zaman diger ülkeler bu işbirliginin maskarası olacaktır. dünyadaki uygulanan ve icra edilen oyunların nitelikleri ve içeriginin bazıları tarafında daha iyi birleştirilmiş içeriki oyun ve uygulamlarla yapılabilmesinin herkesin temel hakkı oldugu bir gerçektir.

  aslında yapılmak istenilen daha kıvrak ve verimli ve maliyet avatajı ve kalite gibi okonomik kavramların daha güvemli ve olanaklarla donatılmış bir bünyede olabilmesini saglamak. hani derler ya yapamıyorsan yapabilecek olanın önünü açacaksın ve saygı duyacaksın diye.
  her şeyin birden olmadıgı ve olamayacagı ise bir gerçektir. ama zamanın tarafların alehine iledigi büyük global tabloyu tarafların anlamasını umuyorum. daha dogrusu adı gibi biliyorlar.

  AMERİKA İLE BİZİ SANIRIM BİRLEŞTİREN BAYRAKLARIMIZDAKİ YILDIZ. BİZİ BİRBİRİMİZE BAGLAYAN BİR UNSUR OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR. BAYRAKLARINDA RUHU VARDIR.
  saygı ve sevgilerimle.

  not:Komisyon Başkanı Cumhuriyetçi Parti Alaska milletvekili Don Young, şimdiden cumhuriyetçiler bile pozitif bize karşı. gelecege ve gelişmelere her iki parti onay verecek..
  bazen öyle bir şeyler düşünüyorumki. öyle bir yapılanmalıyımki amerikan halkınını gönlünü ve kalbini fethetmeliyimki bu cumhuriyetçilerin ve demokratların reddedemiyecegi aşamaya gelsin.

  • hpolat says:

   Bakalım Temsilciler Meclisi Genel Kurulu ve Senato tasarıya ne kadar destek verecek? Biliyorsunuz, Kongre’den Türkiye’yle ilgili iyi bir tasarı geçirmek kolay değil. Kızılderililer Amerika’nın en yoksul grupları arasında, onların yaşadığı bölgelere yatırım, o bölgelerdeki işsizliğe biraz olsun çare olacak kuşkusuz. Perşembe akşamı TGRT Haber TV kanalında 20:45’teki yayınımızda bu tasarının geçirilmesinde kilit rol oynayan Amerika Türk Koalisyonu Başkanı Lincoln McCurdy ile yaptığım söyleşiyi izleyebilirsiniz. Daha sonra söyleşiyi internet sayfamızda da izlemeniz mümkün olacak. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum her zamanki gibi. Buarada tişörtleri aldınız mı? Yazarsanız sevinirim. Sevgiyle.

 2. ıcah liamsi namarhak says:

  hülya abla bakalım bu konuda temsilciler meclisi ve senato ne diyecek. gerçekten bende merak ediyorum. umarım bu güzellige sözde birtakım engellemeler olmaz. meyvesiz agacın taşlayanı olmaz. meyveli agaçlar taşlanır diye bir tabir vardır. pek ses çıkaranda yok gibi fakat sonuç bana göre sanırım pozitif olacak gibi.

  hülya abla hediyeler önceki gibi gelmedi. bu konuda hediyeler bana ulaşmış olarak kabul ediyorum. sizin bir hatanız yok bu konuda ben buna inanıyorum. normal olarak adrese ulaşamayan posta geri adresine postalanır. bu işlemde yapılmadıgına göre söyleyecek bir söz bulamıyorum. hülya abla bunun adı resmen hırsızlık. yapanlarıda ben üç aşagı beş yukarı biliyorum. tek amaçları var. benim amerika ile olan bagımı zayıflatmak. işlerine gelmiyor…
  ben hediyeleri almış kabul ediyorum. şimdiden size kucak dolusu teşekür ederim.saygılarımla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gökkuşağı

Gökkuşağı

Gökkuşağı siyasetten, sanata, akıp giden hayattan kayıp giden görüntülere, Washington’un aşırı sıcak, soğuk, karlı, yağmurlu, sert rüzgarlı ama yumuşak sürprizlerle dolu havasından, sokaktaki çocuğuna, yetişkinine, kedisine,  köpeğine ve diplomasi trafiğine kadar çok geniş bir  alanda birlikte nefes alacağımız bir ortam. Amerikan Kongresi’ne beş,  Beyaz Saray’a on dakika mesafede, düşünce üreten kuruluşların ve lobi şirketlerinin  merkezinde, Washingtonlular  politikalardan ne kadar etkilenir, nasıl yaşar, nasıl eğlenir, nelere güler, hangi  kitapları okur,  hangi gazeteleri alır,  televizyonda ne tür programlar  izler, “dizi” çılgınlığı yaşar mı, yayıncılıkta nelere önem verir, neleri “haber” sayar, habercilikte hangi standartları uygular, sosyal medya hakkında ne düşünür, çocuklarının okul tercihini neye göre yapar? Halk hayat pahalılığından ne kadar şikayet eder, dinlenmek için ne yapar, Beyaz Saray’da olup bitenlerle ne kadar ilgilenir? Başka ülkelerdeki olaylara ilgi duyar mı? Parası olunca hangi ülkelerde tatil yapar? Gökkuşağında bunların hepsinden bir nebze bulacaksınız. Gökkuşağı her zaman yorumlarınıza açık olacak.

Hulya Polat

Hulya Polat yayıncılığa Ankara Radyosu'nda başladı, TRT'de ve Amerika'nın Sesi'nde devam etti. Çok sayıda yayıncılık ödülü, siyasetçilerden sanatçılara kadar birçok kişiyle radyo ve televizyon ropörtajları var. Sivil toplumcu, gönüllü çalışmaların önemine inanıyor. Washington Türk-Amerikan Derneği Başkanlığı yaptı, Atatürk Okulu, Türk Festivali ve derneğin internet sitesiyle Amerikalı öğretmenlere Türkiye'yi tanıtma seminerleri başlatılmasında öncülük etti. Kitapları, sinema, tiyatro ve müziği, güneşi ve denizi seviyor. Yayınlanmış bir öykü kitabı var. "Dünyada en çok sevdiği işi yapma güzelliğini yakalayan ve kanseri yenen şanslı kişilerden biriyim, haberciliği, hayatı ve onlarla ilgili herşeyi seviyorum" diyor.

Bölümler

Takvim

November 2011
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930