Yükselen Piyasalara Akın Yakın!

Posted December 16th, 2011 at 3:29 pm (UTC-5)
Leave a comment

Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle Soğuk Savaş döneminin “iki kutuplu” dünyası da dağılmıştı, ama son zamanlarda birbiri ardına gelen ekonomik şoklar dünyayı yeniden iki kutuplu bir döneme itiyor. Ama bu kez kutupları ayrıştıran farklı siyasi ideolojiler değil, ülkelerin gelişme rotaları. Bir yanda AB ve Amerika liderliğinde inişe geçen gelişmiş ülkeler diğer yanda beklenmedik çıkışlar yapan gelişmekte olan ülkeler. Bir kutup borçları, diğer kutup ısınan ekonomileri dizginlemeye çalışıyor. AB ve Amerika borç krizlerini aşmaya çalışırken, Brezilya, Çin, Hindistan’ın başını çektiği ülkeler kalkınma hedeflerine doğru koşar adımlarla yol alıyor. (2023 için kendisine daha yüksek bir çıta koyan Türkiye de dahil bu yarışa, elbette.)


Bu trendi yakından inceleyen McKinsey Küresel Enstitüsü son raporunda gelecek 10 yılda yapılacak yatırımlara tek bir adres veriyor: Yükselen ekonomiler…

Halen tüm dünyadaki tüm mali varlıkların %79’u gelişmiş ülke kaynaklı ama bu oranın gelişmekte olan ülke ekonomileri lehine değişmeye başlayacağına kesin gözüyle bakılıyor. McKinsey’e göre yükselen ekonomilerin küresel mali varlıklardaki yani hisse senedi, tahvil ve kredilerdeki payı 2020’de %36’ya çıkacak. Basit bir örnek vermek gerekirse, Çin geçen yıl halka arz edilen şirketler aracılığıyla 2010’da 125 milyar Dolar topladı, Amerika’da bu rakam 35 milyar Dolar’da kaldı.

Ama McKinsey’e göre finansal gücün batıdan doğuya akmasında hala bazı sosyal, psikolojik, ekonomik ve sosyolojik engeller var. Asya krizinde paralarını kaybedenlerin yoğurdu üfleyerek yiyecekleri kesin. Gelişmiş ülkelerdeki demografik yapı yaşlıların hegemonyasına geçerken, bu kesimin riskli borsa yatırımlarından kaçıp, devlet tahvillerinde kalması ya da paralarını bankalarda saklaması da beklenen bir eğilim.

Bunlar elbette önemli engeller ancak McKinsey burada başka bir unsura daha dikkat çekiyor. Bu da yükselen ekonomilerin artık gelişmiş ekonomilere göre daha az kırılgan yatırım olanakları sundukları…

Neden mi? Çünkü bu ülkeler daha fazla doğrudan yatırım çekiyor. Yatırımcılar yükselen ekonomilerde değerli kağıt almak yerine, fabrika ya da şirket satın alıyor. Buna karşın gelişmiş ülkelerde yatırımlar daha kırılgan olan mali varlıklara yöneliyor.

McKinsey’in ayrıntılı raporunda gelecek 10 yıldaki yatırımlara adres gösterdiği yükselen ekonomilere, daha istikrarlı bir yatırım iklimi yaratma konusunda bazı tavsiyeleri de var. Bunlar da sermaye piyasalarına ilişkin kuralların biraz daha sıkılaştırılması, halka açık şirketlerde, azınlıktaki hissedarların haklarını daha iyi koruyacak uygulamaların ve şeffaflığın sağlanması, kurumsal yatırımcılığı artıracak şekilde yeni teşvikler çıkarılması olarak sıralanıyor.

Yükselen ekonomilerin McKinsey raporunda öngörüldüğü gibi gelecek 10 yılda yatırımların güçlü kutbu olmaması için şimdilik hiçbir neden yok gibi görünüyor.

Melek, meslek yaşamına yazılı basında başladı. Haftalık Barometre gazetesinde muhabir ve Management-Marketing sayfa editörü olarak çalıştıktan sonra 1990’lı yılların başında aynı gazetenin Yazı İşleri Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Meslek yaşamına kısa bir ara verip İngiliz Kraliyet bursuyla City University London’da gazetecilik eğitimi aldı. 1994 yılında Amerika’ya yerleşmeden önce Hürriyet gazetesinde çalıştı. Meslek yaşamına halen Internet, radyo ve televizyon yayıncılığı yapan Amerika’nın Sesi’nde devam ediyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Melek, yüksek lisans derecesini 2002 yılında tamamladığı George Washington Üniversitesi MBA programından aldı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Melek Çağlar

Melek, meslek yaşamına yazılı basında başladı. Haftalık Barometre gazetesinde muhabir ve Management-Marketing sayfa editörü olarak çalıştıktan sonra 1990’lı yılların başında aynı gazetenin Yazı İşleri Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Meslek yaşamına kısa bir ara verip İngiliz Kraliyet bursuyla City University London’da gazetecilik eğitimi aldı. 1994 yılında Amerika’ya yerleşmeden önce Hürriyet gazetesinde çalıştı. Meslek yaşamına halen Internet, radyo ve televizyon yayıncılığı yapan Amerika’nın Sesi’nde devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Melek, yüksek lisans derecesini 2002 yılında tamamladığı George Washington Üniversitesi MBA programından aldı.

YENİ EKONOMİ HAKKINDA

Washington'da alınan siyasi kararları, New York'ta piyasalara yön veren hareketleri ve 50 eyalette sıradan insanların yaşadığı ekonomik gerçekleri ‘Yeni Ekonomi’ farklı bir bakış açısıyla okuyucularına sunuyor.

Yeni girişim ve girişimciler, hız kazanan trend'ler, uzman değerlendirmeleri, araştırmalar, sayısal veriler, kısacası Amerikan ekonomisinin performansına dair tüm sağlıklı bilgiler ‘Yeni Ekonomi’de.

‘Yeni Ekonomi’, ilgi duyanların takip etmekten sıkılmayacağı yeni ekonomik normların ‘yol haritasını’ çıkarıyor.

Yahoo! Ekonomi

Archives