Tojikistonda bosmachilarga munosabat qanday? Yo’g’-e, vazirlarga

Nima sababdan Vladimir Lenin bizning dohiyga aylandi, bosmachilar esa haliyam dushman sanaladi, degan savolni o’rtaga tashladi bir tojikistonlik yosh olim. Dilshod G’oybullayev ismli tarixchi-aspirant Markaziy Osiyodagi barcha muammolarda aynan bolsheviklar aybdor, ular ko’plab tojiklarni o’ldirgan, bu sir saqlangan; agar men rahbar bo’lsam, bolsheviklarga emas, bosmachi deb atalgan odamlarga haykal o’rnatardim, deya fikr bildirdi va “bosmachilar”ni […]