Hà Nội
Hiện tại
25°C
Mây
32° 25°
Ngày mai
Mưa
34° / 25°
Chủ Nhật
Mưa
35° / 25°
Ðà Nẵng
Hiện tại
25°C
Mây
32° 25°
Ngày mai
Mưa
32° / 25°
Chủ Nhật
Mưa
32° / 25°
TP HCM
Hiện tại
24°C
Ðêm có mây rải rác
33° 24°
Ngày mai
Mưa
33° / 24°
Chủ Nhật
Mưa
33° / 25°