Hà Nội
Hiện tại
20°C
Ðêm có mây rải rác
22° 17°
Ngày mai
Ngày có mây rải rác
26° / 18°
Chủ Nhật
Ngày có mây rải rác
26° / 18°
Ðà Nẵng
Hiện tại
21°C
Ðêm có mây rải rác
24° 21°
Ngày mai
Ngày có mây rải rác
25° / 22°
Chủ Nhật
Ngày có mây rải rác
24° / 22°
TP HCM
Hiện tại
27°C
Ðêm có mây rải rác
33° 24°
Ngày mai
Mưa
33° / 25°
Chủ Nhật
Mây
32° / 25°