Hà Nội
Hiện tại
26°C
Ðêm có mây rải rác
35° 26°
Ngày mai
Mây
37° / 26°
Thứ Năm
Mây
37° / 26°
Ðà Nẵng
Hiện tại
28°C
Ðêm không mưa
35° 28°
Ngày mai
Ngày có mây rải rác
35° / 27°
Thứ Năm
Mây
35° / 27°
TP HCM
Hiện tại
25°C
Ðêm có mây rải rác
31° 24°
Ngày mai
Mưa
32° / 23°
Thứ Năm
Ngày có mây rải rác
33° / 23°