Hà Nội
Hiện tại
27°C
Ngày có mây rải rác
31° 23°
Ngày mai
Mưa
25° / 22°
Thứ Ba
Ngày có mây rải rác
27° / 22°
Ðà Nẵng
Hiện tại
27°C
Ngày có mây rải rác
29° 23°
Ngày mai
Ngày có mây rải rác
29° / 24°
Thứ Ba
Ngày có mây rải rác
29° / 24°
TP HCM
Hiện tại
30°C
Ngày có mây rải rác
32° 25°
Ngày mai
Mưa
31° / 24°
Thứ Ba
Mưa
29° / 24°