Türkler Risk Sevmiyor mu?

Posted November 19th, 2013 at 11:39 am (UTC-5)
Leave a comment

Dünyanın en büyük doğrudan satış şirketi Amway dört yıldır 24 ülkeyi kapsayan Küresel Girişimcilik Raporu (AGER) yayınlıyor. Şirket bu yılki raporunu da hafta başında Amerika Ticaret Odası’yla birlikte düzenlediği bir oturumda kamuoyuna duyurdu. Rapor, araştırma kapsamına alınan ülkelerde bireylerin girişimcilik, kendi işini yapma konularında ne düşündüklerini, girişimciliği hangi unsurların teşvik ettiğini belirlemeyi amaçlıyor. Bu 24 ülke arasında Türkiye de var. Raporda Türkiye hakkında çıkan genel tablo “düşük girişimcilik olumlu olarak değerlendirilse de riskli iş modeli kültürünün yaygın olması, eğitimin girişimciliği teşvik eden en önemli unsur olarak görülmemesi ve gençlerin girişimcilikte yaşlı kuşaklara göre daha ‘gözü kara’ olması” şeklinde özetlenebilir.

56-money

Öne çıkan sonuçlara rakamlarla ayrıntılı bakıldığında veriler şu şekilde:

Girişimcilik hakkında ne düşünüyorsunuz sorusu sorulduğunda Türkiye’den alınan “olumlu” cevabının oranı %61. Bu oran 24 ülke genelinde ise %70. Türkiye’de girişimcilik hakkında olumsuz görüşe sahip olanların oranı ise %26. Araştırmada bu soruya aynı cevabı verenlerin genel ortalaması %25. Hiçbir fikrim yok diyenler yine Türkiye’de %13 iken genel ortalamada bu oran yalnızca %5 civarında.

Türkler risk sevmiyor mu?

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuçta risk alma faktörü veya kültürü. “Az riskli iş modellerini” tercih eden ülkelerde “başarısızlık korkusu” yüksek. Girişimciliği teşvik edecek üç unsurun arasında “düşük riski” sıralayan Almanya (%34), İtalya (%29) ve Türkiye (%26) dikkat çekiyor. Amway, bu durumu “Bu veriler, kültürün başarısızlık korkusunda büyük etkisi olduğu ve yine kültürün belirsizlikten uzak durma eğilimini güçlendirdiği yolundaki bilimsel verileri doğrular nitelikte,” sözleriyle açıklıyor.

Amway’in araştırmasında ortaya çıkan bir diğer önemli bulgu da Türkiye’de genç nüfusun kendi işini kurma konusunda duydukları rahatlık. Yaşı 30’un altına olan Türklerin %66’sı bu konuda rahat ve kendine güveniyor. Bu, Amerikalı (%52) ve İsviçreli (%57) gençlere göre çok yüksek bir oran. Bu konuda en rahat olan gençler Finlandiya (%92) ve Danimarka (%90) gibi ülkelerde yaşıyor.

Türklerin öne çıktığı bir diğer unsursa “girişimciliği teşvik eden unsurlar.” Girişimcilik eğitimi ve işi öğretme yetenekleri Avustralya ve Danimarka’da %50 önemli sayılırken, eğitimi teşvik edici unsur olarak gören Türklerin oranı sadece %22.

Amerika “girişimcilerin dostu”

Raporun genel değerlendirmesinde ortaya çıkan sonuç ise araştırmaya alınan 24 ülke arasında, Amerika’nın en “girişimci-dostu” ülke olarak başı çekmesi.

Yine genel değerlendirmede tüm katılımcıların üçte ikisinin “başarısız olma korkusunu” girişimciliğin önündeki en büyük engel olarak görmesi dikkat çekiyor.

Her 10 Amerikalıdan 4’ü ise kendi işini kuracağını hayal ediyor. Amerikalıların girişimci olma nedenleri de ilginç: Hedeflenen zengin olmak değil bağımsız hareket edebilmek ve kendi işinin patronu olabilmek. Amerikalılar için, Türklerin aksine, başarılı bir girişimci olmanın yolu eğitim ve işi öğretebilme yeteneklerinden de geçiyor.

Yani bir anlamda “Amerikan rüyası” hala her 10 Amerikalı’dan dördü için devam ediyor. Türkiye’de de gençler umut vaat ediyor.

Araştırma nasıl yapıldı?

Araştırma 8 Mart-19 Mayıs tarihleri arasında 14 yaş üzerindeki 26 bin kişiyle telefon veya birebir görüşmelerle yoluyla yapılmış.

Araştırma kapsamına alınan ülkeler ise Avustralya, Avusturya, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, İspanya, İsviçre, Türkiye, Ukrayna ve Amerika.

Raproun tamamı için bu link’i tıklayın.

Melek, meslek yaşamına yazılı basında başladı. Haftalık Barometre gazetesinde muhabir ve Management-Marketing sayfa editörü olarak çalıştıktan sonra 1990’lı yılların başında aynı gazetenin Yazı İşleri Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Meslek yaşamına kısa bir ara verip İngiliz Kraliyet bursuyla City University London’da gazetecilik eğitimi aldı. 1994 yılında Amerika’ya yerleşmeden önce Hürriyet gazetesinde çalıştı. Meslek yaşamına halen Internet, radyo ve televizyon yayıncılığı yapan Amerika’nın Sesi’nde devam ediyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Melek, yüksek lisans derecesini 2002 yılında tamamladığı George Washington Üniversitesi MBA programından aldı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Melek Çağlar

Melek, meslek yaşamına yazılı basında başladı. Haftalık Barometre gazetesinde muhabir ve Management-Marketing sayfa editörü olarak çalıştıktan sonra 1990’lı yılların başında aynı gazetenin Yazı İşleri Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Meslek yaşamına kısa bir ara verip İngiliz Kraliyet bursuyla City University London’da gazetecilik eğitimi aldı. 1994 yılında Amerika’ya yerleşmeden önce Hürriyet gazetesinde çalıştı. Meslek yaşamına halen Internet, radyo ve televizyon yayıncılığı yapan Amerika’nın Sesi’nde devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Melek, yüksek lisans derecesini 2002 yılında tamamladığı George Washington Üniversitesi MBA programından aldı.

YENİ EKONOMİ HAKKINDA

Washington'da alınan siyasi kararları, New York'ta piyasalara yön veren hareketleri ve 50 eyalette sıradan insanların yaşadığı ekonomik gerçekleri ‘Yeni Ekonomi’ farklı bir bakış açısıyla okuyucularına sunuyor.

Yeni girişim ve girişimciler, hız kazanan trend'ler, uzman değerlendirmeleri, araştırmalar, sayısal veriler, kısacası Amerikan ekonomisinin performansına dair tüm sağlıklı bilgiler ‘Yeni Ekonomi’de.

‘Yeni Ekonomi’, ilgi duyanların takip etmekten sıkılmayacağı yeni ekonomik normların ‘yol haritasını’ çıkarıyor.

Yahoo! Ekonomi

Archives