ABD Çalışma Bakanlığı’nın istatistiklerine bakarsak, çalışma hayatındaki kadınlarla ilgili ilginç ve şaşırtıcı bilgiler görüyoruz. Bu konuda örnek bol. ABD’de işgücünün %57’si kadın. Peki kadınlar en çok hangi meslekleri tercih ediyor? Hemen bakalım:

  • Öğretmenlik (ilkokul ve orta öğretim)
  • Hemşirelik
  • Sekreterlik (idari personel)
  • Sağlık sektöründe çocuk, yaşlı bakımı
  • Satış elemanlığı
  • Yöneticilik
  • Satış yöneticiliği
  • Kasiyerlik
  • Üst düzey yöneticilik
  • Muhasebecilik

 

Kaynak: (REUTERS/Neil Hall)

Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, Amerika’da çalışan kadınların 31 milyonu anne. Bu annelerin %9.1’inin çocuğu 3 yaşın altında. %8.9’unun çocuğuysa 6 yaşından küçük. Yani okul öncesi yaşta. Çalışan kadınların %6.2’sinin çocuklarıysa 6/17 yaş arasında. Çalışan kadınların %70’inin çocukları 18 yaşın altında. Bilgisayar ve matematikle ilgili sektörlerde çalışanların %26’sı kadın.

Kaynak: (REUTERS/Mario Anzuoni)

Kadınlarla erkek çalışanlar arasında birçok yerde %20’ye varan ücret farkı mevcut. Erkekler birçok sektörde kadınlardan daha çok kazanıyor.ABD’de çocuk bakımı çok ciddi bir sorun. Birçok işyerinde kreş imkanı olmadığı için annelerin çoğu tam gün çalışamıyor ya da çocuk bakımı için çok büyük masraf ediyor. Birçok uzmana göre, kadınların bugün eski yıllara oranla daha geç çocuk sahibi olmasının veya çocuk istememesinin nedenlerinden biri bu zorluk.

PEW Araştırma Merkezi’ne göre, 2006 yılında 40-44 yaş arasındaki kadınların %80’i çocuk sahibi oldu. Kadınlarda doğurganlık yaşı 40’ın üstüne çıktı.

Amerika’da kadınların çocuk sahibi olma yaşı ortalama 26. 1994’te bu sayı 23 idi. 1994 yılında kadınların %53’ü, 24 yaşında anne olmuştu. 2014’te bu sayı %39’a geriledi.

(Kaynak: REUTERS/Rick Wilking)

Genellikle eğitim düzeyi kadınların kaç çocuk sahibi olduğuyla doğrudan bağlantılı. Örneğin üniversite mezunu olmayan kadınlar arasında çocuk sayısı 20 yıl öncesiyle aynı kaldı. PEW’a göre yüksek düzeyde eğitim alan kadınlar çok daha geç yaşlarda anne olmayı tercih ediyor. Doktoralı kadınlar arasında anne olma oranı 1994 yılında %65’ti. 2014’teyse bu kadınların yüzde 80’I anne oldu.


Kadınların evlenmeden çocuk sahibi olması da artık daha sık görülen bir olay. 1994 yılında hiç evlenmemiş kadınların yüzde 31’I en az bir çocuk sahibiydi. 2014 yılında bu oran %55’e çıktı. 1994 yılında ileri yaşlarda çocuk sahibi olan evli kadınların oranı yüzde 88’di. 2014 yılında bu oran yüzde 90’a yükseldi.

Özetle kadınlar evlenmekten de, çocuk sahibi olmaktan da, başarı merdiveninde en üst düzeylere tırmanmaktan da korkmuyor.