(Foto: AP/Cliff Owen)

Dünyada 8 Mart Kadın Günü olarak kutlanıyor, Amerika’da Mart, Kadın Ayı. Bu ay boyunca birçok etkinlik düzenleniyor, kadınların siyaset, toplum ve işgücü içindeki rolü gündeme getiriliyor.

Amerikan Kongresi’nde kadınlar 2018’de Kasım ayında yapılan ara seçimlerde büyük başarı kazandı. Bugün, 2019’da Amerikan Kongresi’nde 127 kadın milletvekili var. Bunların 106’sı Demokrat, 21’i Cumhuriyetçi ve bu kadınlar, toplam üye sayısı olan 535’in yüzde 23,7’sini oluşturuyor. Amerikan Senatosu’nda 25 kadın senatör var. 100 üyeli senatonun yüzde 25’ini oluşturuyor bu kadınlar. Bunların 17’si Demokrat, 8’i Cumhuriyetçi.

 • California bugüne kadar Kongre’ye en çok kadın milletvekili gönderen eyalet. Bugüne kadar eyaletten 43 kadın Temsilciler Meclisi üyeliğine seçildi.
 • New York 29 kadınla ikinci sırada.
 • Bir tek Vermont eyaleti bugüne kadar tek bir kadın milletvekili veya senatör seçtirmeyi başaramadı.
 • Kongrede görev yapan 127 kadından 22’si siyah, 13’ü Latin kökenli, 8’I Asya veya Pasifik kökenli, 2’si Kızılderili, 1’I Ortadoğulu, biri de melez.
 • Bugüne kadar Amerikan Kongresi’nde toplam 358 kadın temsilci görev yaptı.
 • Senato’da 40 (25’i Demokrat, 15’i Cumhuriyetçi) kadın gördük bugüne kadar.
 • Temsilciler Meclisi’nde 302 kadın milletvekili çalıştı. Bunların 207’si Demokrat, 95’I Cumhuriyetçi’ydi.
 • 16 kadınsa hem Senato’da, hem de Temsilciler Meclisi’nde görev yaptı. Bunların 11’i Demokrat, 5’iyse Cumhuriyetçi’ydi.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın istatistiklerine bakarsak, çalışma hayatındaki kadınlarla ilgili ilginç ve şaşırtıcı bilgiler görüyoruz. Bu konuda örnek bol. ABD’de işgücünün %57’si kadın. Kadınların en çok tercih ettikleri mesleklere gelince, öğretmenliğin ilk sırada olduğunu görüyoruz.

 • Öğretmenlik (ilkokul ve orta öğretim)
 • Hemşirelik
 • Sekreterlik (idari personel)
 • Sağlık sektöründe çocuk, yaşlı bakımı
 • Satış elemanlığı
 • Yöneticilik
 • Satış yöneticiliği
 • Kasiyerlik
 • Üst düzey yöneticilik
 • Muhasebecilik

Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, Amerika’da çalışan kadınların 31 milyonu anne. Bu annelerin %9.1’inin çocuğu 3 yaşın altında. %8.9’unun çocuğuysa 6 yaşından küçük. Yani okul öncesi yaşta. Çalışan kadınların %6.2’sinin çocuklarıysa 6/17 yaş arasında. Çalışan kadınların %70’inin çocukları 18 yaşın altında.

Bilgisayar ve matematikle ilgili sektörlerde çalışanların %26’sı kadın.

Kadınlarla erkek çalışanlar arasında birçok yerde %20’ye varan ücret farkı mevcut. Erkekler birçok sektörde kadınlardan daha çok kazanıyor.

(Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

ABD’de çocuk bakımı çok ciddi bir sorun. Birçok işyerinde kreş imkanı olmadığı için annelerin çoğu tam gün çalışamıyor ya da çocuk bakımı için çok büyük harcama yapıyor. Birçok uzmana göre, kadınların bugün eski yıllara oranla daha geç çocuk sahibi olmasının veya çocuk istememesinin nedenlerinden biri bu zorluk.

PEW Araştırma Merkezi’ne göre, 2006 yılında 40-44 yaş arasındaki kadınların %80’i çocuk sahibi oldu. Kadınlarda doğurganlık yaşı 40’ın üstüne çıktı.

Amerika’da kadınların çocuk sahibi olma yaşı ortalama 26. 1994’te bu sayı 23 idi. 1994 yılında kadınların %53’ü, 24 yaşında anne olmuştu. 2014’te bu sayı %39’a geriledi.

Genellikle eğitim düzeyi kadınların kaç çocuk sahibi olduğuyla doğrudan bağlantılı. Örneğin üniversite mezunu olmayan kadınlar arasında çocuk sayısı 20 yıl öncesiyle aynı kaldı. PEW’a göre yüksek düzeyde eğitim alan kadınlar

çok daha geç yaşlarda anne olmayı tercih ediyor. Doktoralı kadınlar arasında anne olma oranı 1994 yılında %65’ti. 2014’teyse bu kadınların yüzde 80’I anne oldu.

Kadınların evlenmeden çocuk sahibi olması da artık daha sık görülen bir olay. 1994 yılında hiç evlenmemiş kadınların yüzde 31’I en az bir çocuk sahibiydi. 2014 yılında bu oran %55’e çıktı. 1994 yılında ileri yaşlarda çocuk sahibi olan evli kadınların oranı yüzde 88’di. 2014 yılında bu oran yüzde 90’a yükseldi. Buarada çocuk evlat edinen kadınların sayısı da arttı.

Özetle kadınlar evlenmekten de, çocuk sahibi olmaktan da, başarı merdiveninde en üst düzeylere tırmanmaktan da korkmuyor.